You are currently viewing Proračun solarnih panela

Proračun solarnih panela

Solar Panel Angle Calclulator (SPAC) je besplatna web aplikacija namenjena prozjumerima odnosno svima onima koji bi da investiraju u solarnu energiju na svom posedu. Nudi dve glavne opcije :

  1. Proračun dobitka od solara na krovu pod nagibom
  2.  Proračun solarne elektrane na posedu

Proračun solarnih panela računa se na principu proračuna uglova upadne svetlosti na panel ( incidentni ugao) . Idealno je da sunčeva svetlost pada pod pravim uglom, ali to često nije slučaj. Sve zavisi od geometrije postavke solarnog panela koje će vam aplikacija SPAC izračunati.

 Osim toga uzimaju se u obzir  geografski položaj i klima na mestu ugradnje solara, kao i još neki podaci. 

i bi svetlo

Osnovni podaci o aplikaciji

SPAC zahteva 3 glavna parametra za proračun solarnih panela, odnosno upadnih uglova.

1. Mesto – u padajućem meniju biramo grad na određenom konitinentu. Za sva veća mesta urađena je statistička analiza klime, sunčanih dana i još nekih vremenskih podataka, Može se aprokimirati šira okolina izabranog mesta obzirom da je klima ujednačena. Za zemlje regiona pokriveni su gradovi ( od zapada ka istoku) : Ljubljana, Zagreb, Split, Sarajevo, Beograd, Niš, Podgorica i Skoplje. SPAC ima obrađene metereološko klimatske  podatke za 260 većih svetskih gradova.

2. Nagib solarnog panela je drugi važan faktor. Ako se paneli postavljaju na krovu merimo nagib krova i to je valičina na koju ne možemo uticati. Ako se panel postavlja na tlu, onda je moguće i poželjno postaviti ga pod povoljnim uglom. Idealan ugao razmatran je u posebmom tekstu. Ako pravimo mini solarnu elektranu na posedu logično je da ćemo panele okrenuti prema jugu.

3. Orijentacija prema jugu. Potrebno je da krov bude okrenut prema jugu, jugo zapadu ili jugo istoku, Najpovoljnija varijanta je južna strana. Paneli koji su skroz okrenuti prema istoku ili prema zapadu, radiće dobro samo pola radnog vremena. Orijentacija prema jugu meri se kompasom ( mobilni telefoni imaju ovu aplikaciju). Pravac ka jugu računa se kao 0 stepeni. Ostupanje ka istoku 0  do 90 stepeni. Odstupanje ka zapadu od 0 do – 90 stepeni.

 

ili nastavi čitanje uputstva …

Početak unos 3 glavna parametra za proračun

U nastavku je potrebno izabrati ostale parametre : tip ugradnje panela, opcije praćenja i najvažnije opredeliti se da li se paneli montiraju na krov ili na tlu. Obavezno je čekirati opciju pri unosu podataka. I na kraju treba izabrati solarni panel. Imamo ponudu eminenetnih svetskih proizvođača koji se nogu naći na našim tržištima. Dati su nazivi proizvođača, nazivna snaga i dimenzije panela. Izaberite šta vam odgovara.

Krov ili solarna elektrana

Teoretski rezultati

Sada dobijemo prozor sa teoretskim rezultatima. To je ogromna količina raznih tabela sa uglovima, radijacijama i  ostalim podacima koje običnom korisniku nisu potrebni osim ako ne vršti sopstvene parcijalne proračune . Na samom vrhu su uglovi deklinacije a ispod izračunat idealan nagib panela za dati grad.

Svi proračuni rade se po mojoj metodi jer nisam bio zadovoljan klasičnom metodom proračuna koju nude autoriteti sa fakulteta. Moj proračun je podrazumevan i ranije sam već napomenuo da uzima u obzir upadni ugao u realnom vremenu sa dodatkom statističkih klimatskih podataka za izabrani grad., Vidi se sa slike gore daje nešto manje dobitke energije po m2 u odnosu na tipične proračune. U svakom slučajaju možete izmeniti ovo na glavnom strani na mestu podešavanje koji  tip proračuna želite.

Ispod ove tabele nalazi se glavna tabela koja prikazuje

1. Dnevni dobitak energije za srednji dan u mesecu

2. Ukupan mesečni dobitak električne energije-

Dnevna i mesečna proizvodnja

Zemlje regiona - 8 primera

Ispitaćemo prvi deo  aplikacije na 8 gradova u regionu i napraviti malu analizu pre nego krenemo dalje. Analiza se odnosi na opseg idealnih uglova koji iznosi od  34 do 31 stepena po proračunu SPAC aplikacije za zemlje regiona.  U tabeli ispod dati su godišnji dobici od izabrane konfiguracije panela (10×10 = 100 kom Canadian Solar 395W). 

Ostali podaci su : naginb prema jugu  ( 0 stepeni).

Urbana sredina sa malo snega i naravno fiksni paneli.

Sledeća tabela poredi dobijene rezultate.

Grad Nagib panela Godisnja proizvodnja[kWh]
Beograd 39 37190.88
38 37246.05
37 37291.07
36 37325.97
35 37350.69
34 37365.24
33 37369.61
32 37363.81
31 37347.86
25 37038.95
Niš 33 37141.51
32 37149.79
31 37147.97
Zagreb 33 37603.7
34 37609.34
Split 36 51818.53
35 51827.18
34 51821.69
33 51802.08
32 51768.34
Sarajevo 33 33177.04
32 33186.84
31 33187.59
Ljubljana 35 36319.19
34 36331.95
33 36334.8
32 36327.79
Podgorica 33 45147.48
32 46325.89
31 46302.06
Skoplje 32 43932.77
31 43930.1
30 43915.48

Iz tablele i grafikona ispod, vidi se da su najbolji rezultati u Dalmaciji, Crnoj Gori i Makedoniji. Kontinentalni gradovi imaju sličnu dobit. Interesanto je da Niš ima malo manju dobit od Beograda jer je oblačniji tokom proleća i leta ( po statistici oblačnosti). 

Maksimalni dobici pri optimalnom uglu nagiba

Izbor invertora i dalji proračun

Nakon pregleda dobijenih rezultata možemo nastaviti sa finalnim proračunom tako što ćemo za izabranu konfiguraciju panela izabrati invertor i uneti cenu struje koja nam služi kao referenca za proračun investicije.

i kada je sve to upisano i izabrano izborom na dugme  Report dobijamo : ZAVRŠNI IZVEŠTAJ

finale

Završni izveštaj

Nakon što smo uneli cenu struje i izabrali invertor dobijamo završni izveštaj koji  sadrži sledeće podatke.

Gornji deo izveštaja

Završni izveštaj se sastoji iz nekoliko delova.  U zaglavlju su mesto, država i geografska širina. Ispod su podaci o izabranim solarnim panelima a ispod o invertoru (invertorima), Zatim sledi sekcija očekivana proizvodnja i profit i na kraju ukupna cena investicije pod uslovom da smo pri izboru solarnih panela birali one koji imaju definisanu cenu. 

Na dnu se nalazi gruba skica placa sa postavkom panela kako bi se izbegla senka. Računa se najnepovoljniji razmak tj. 21 Decembar. Na skici je data i potrebna površina placa za izabranu konfiguraciju ako se radi o solarnoj elektrani. 

Očekivana proizvodnja i profit

Sve cene date su u valuti američkog dolara. Tako je za proračun za sve gradove severno od ekvatora za koje postoje obtađeni statistički podaci. 

Pri određivanju cena solarnih panela i invertora koristio sam podatke američkog prodavca  A1 solar store

Miroslav Mitić

Mechanical engineer and programmer for 25 years. Solar energy expert

Leave a Reply